Kort #28257

 Diss.
saml.
Wasell , Johannes Jemtius
Nexu inter bonitatem et justitiam. 1794
' Praeses: Boåthius, Daniel, Uppsala

Information

Kortnr:
28257
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wasell , Johannes Jemtius
Nexu inter bonitatem et justitiam. 1794
' Praeses: Boåthius, Daniel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort