Kort #28406

 Diss.
saml.
! Wesl: e r 1 :i. n g, Jacobus Johannis Sudermannua—
! Nericiua
De praecipuis primae partitionis Poloniae caussis.
7 Praeses: Fris, Andreas Augustus, Uppsala

Information

Kortnr:
28406
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
! Wesl: e r 1 :i. n g, Jacobus Johannis Sudermannua—
! Nericiua
De praecipuis primae partitionis Poloniae caussis.
7 Praeses: Fris, Andreas Augustus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort