Kort #27947

 Diss.
saml.
U g 1 &, Ericus Westmannus
De processu exsecutivo. 1766. '
i Praeses: Hernbergh, Andr. Uppsala
!
1
!
]

Information

Kortnr:
27947
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
U g 1 &, Ericus Westmannus
De processu exsecutivo. 1766. '
i Praeses: Hernbergh, Andr. Uppsala
!
1
!
]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort