Kort #28619

 " Diss.
saml.
Wikstr 6 m, Olof Norrlanåus
Om reductionen af krono- och adeliga gods under K.
Carl X Gustafs och K. Carl XI. regering. Del 17.
1849.
Praeses: Svedelius, Vilhelmus Ericus, Uppsala

Information

Kortnr:
28619
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

" Diss.
saml.
Wikstr 6 m, Olof Norrlanåus
Om reductionen af krono- och adeliga gods under K.
Carl X Gustafs och K. Carl XI. regering. Del 17.
1849.
Praeses: Svedelius, Vilhelmus Ericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort