Kort #27908

 Diss.
saml .
Törnell, Nicolaus Helsingus
Varias philosophorum opiniones de origine delecta—
; tionis ex tragoedia perceptae. Pars 1. 1791. '
Frasses: Gezelius, Carolus, Uppsala

Information

Kortnr:
27908
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml .
Törnell, Nicolaus Helsingus
Varias philosophorum opiniones de origine delecta—
; tionis ex tragoedia perceptae. Pars 1. 1791. '
Frasses: Gezelius, Carolus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort