Kort #29206

 DiSSo
saml.
K r & f t , Laurentius Fridericus Dalekarlus
Act. cap. 5. vers. 21.
. 1794
Praeses: Dahl, Christoph. Uppsala

Information

Kortnr:
29206
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSSo
saml.
K r & f t , Laurentius Fridericus Dalekarlus
Act. cap. 5. vers. 21.
. 1794
Praeses: Dahl, Christoph. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort