Kort #28760

 ! Diss.
; saml.
W 11 1 f f, Johannes Carolus Westmazmus
De synergismo. Pars 2. 1826. '
Praeses: Norström, Isaaous, Uppsala

Information

Kortnr:
28760
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

! Diss.
; saml.
W 11 1 f f, Johannes Carolus Westmazmus
De synergismo. Pars 2. 1826. '
Praeses: Norström, Isaaous, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort