Kort #27582

 J Diss.
saml.

Teller, JohannesLMggäi Sudermannus

Substantia. 1651

Praeses: Isthmenius, Isacus Jac. Uppsala

Information

Kortnr:
27582
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

J Diss.
saml.

Teller, JohannesLMggäi Sudermannus

Substantia. 1651

Praeses: Isthmenius, Isacus Jac. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort