Kort #29138

 Diss.
saml.
Eurelius , Andreas Torstani
Disp. homologeticarum in confessionem Augustanam
sexta de secundo genere communicationis idiomatum in
persona Christi . 1656
Praeses: Odhelius, Ericus H. Uppsala

Information

Kortnr:
29138
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Eurelius , Andreas Torstani
Disp. homologeticarum in confessionem Augustanam
sexta de secundo genere communicationis idiomatum in
persona Christi . 1656
Praeses: Odhelius, Ericus H. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort