Kort #28345

 Diss.
saml.
Wennerström, Olavus Wermlandus
, De matrimonio clandestino. 1759.
Praeses: Rabenius, Olavus, Uppsala '

Information

Kortnr:
28345
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wennerström, Olavus Wermlandus
, De matrimonio clandestino. 1759.
Praeses: Rabenius, Olavus, Uppsala '

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort