Kort #28400

 Diss.
saml-
Westergren , Carolus Norrl.
Triplicem amphiboliam notionis legislationis practi
cae in philosoPhia morum observandam. Pars 1. 1827
Praeses: Boström, Christophorus Jacobus, Uppsala
i

Information

Kortnr:
28400
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml-
Westergren , Carolus Norrl.
Triplicem amphiboliam notionis legislationis practi
cae in philosoPhia morum observandam. Pars 1. 1827
Praeses: Boström, Christophorus Jacobus, Uppsala
i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort