Kort #27911

 1

! Biss.

? saml.

% Törner, Laurentius J. Ostro-Gothus

; Instrumentis meteorologicis. Pars 1. 1751.
Praeses: Törner, Johannes J. Uppsala

Information

Kortnr:
27911
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

1

! Biss.

? saml.

% Törner, Laurentius J. Ostro-Gothus

; Instrumentis meteorologicis. Pars 1. 1751.
Praeses: Törner, Johannes J. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort