Kort #29298

 Diss.
saml.
Sehröder, Matthias D. Gothoburgensis
De voce Gen. cap. 41. vers. 45.
1764.
Praeses: Hesselgren, Ericus, Uppsala

Information

Kortnr:
29298
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Sehröder, Matthias D. Gothoburgensis
De voce Gen. cap. 41. vers. 45.
1764.
Praeses: Hesselgren, Ericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort