Kort #28188

 ; ' Diss.
% saml.
1 Wallinder, Petrus Magnus Uplanüus

? Historica institutionis linguae Latinae adumbratio.
! Pars 1. 1827.

!

; Praeses: Höjer, Johannes Gustavus, Uppsala

Information

Kortnr:
28188
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

; ' Diss.
% saml.
1 Wallinder, Petrus Magnus Uplanüus

? Historica institutionis linguae Latinae adumbratio.
! Pars 1. 1827.

!

; Praeses: Höjer, Johannes Gustavus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort