Kort #28846

 Diss.
saml.
Zetterstedt , Petrus Wilhelmus
' Ostro-Gothus
Johannes Floderi praelectiones academicae in script-
ores Graecos. Pars 1. 1809
Praeses: Dahl, Christoph. Uppsala

Information

Kortnr:
28846
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Zetterstedt , Petrus Wilhelmus
' Ostro-Gothus
Johannes Floderi praelectiones academicae in script-
ores Graecos. Pars 1. 1809
Praeses: Dahl, Christoph. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort