Kort #28176

 Diss.
I saml.
l W & 1 1 i n, Johan Gothoburgensis
å Aischylos' sorgespel. Del 15. 1842.
Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr; Uppsala

Information

Kortnr:
28176
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
I saml.
l W & 1 1 i n, Johan Gothoburgensis
å Aischylos' sorgespel. Del 15. 1842.
Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr; Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort