Kort #28688

 Diss.
saml.
Virgi'n, Axel Gustaf Westm—Gothus
Läran om feber. Första afdelningen. Del 4. 1840.
: Praeses: Hwasser, Israel, Uppsala

Information

Kortnr:
28688
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Virgi'n, Axel Gustaf Westm—Gothus
Läran om feber. Första afdelningen. Del 4. 1840.
: Praeses: Hwasser, Israel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort