Kort #27574

 Diss.
saml.
Tegnaeu. s, Petms Westm-Gothus
Nonnulla de fide in aåmtoritate. 1791.
Praeses: Me—llroth, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
27574
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Tegnaeu. s, Petms Westm-Gothus
Nonnulla de fide in aåmtoritate. 1791.
Praeses: Me—llroth, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort