Kort #27634

 Diss.
saml.
Thegerstr 6 m , Pehr Ludv. Theod.
Stockholmiensis
Några ord om cataract och dess behandling. Del 1.
1847
Praeses: Bergstrand, Uarolus Henricus, Uppsala

Information

Kortnr:
27634
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Thegerstr 6 m , Pehr Ludv. Theod.
Stockholmiensis
Några ord om cataract och dess behandling. Del 1.
1847
Praeses: Bergstrand, Uarolus Henricus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort