Kort #29125

 Diss.
saml.
, Dryselius , Erlandus Smolandus
l
ä [Pro stipendiariis Regiis. ] Exercitationum Academi—
| carum 1670 .
, Praeses: Arrhenius, Claudius, Uppsala

Information

Kortnr:
29125
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
, Dryselius , Erlandus Smolandus
l
ä [Pro stipendiariis Regiis. ] Exercitationum Academi—
| carum 1670 .
, Praeses: Arrhenius, Claudius, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort