Kort #28470

 Diss.
saml.
Wetterberg, Andreas Ostro-Gothus
Thesium de initiis humanae naturae. Class. post.
Sect; 1. 1792.
Praeses: Neikter, Jacobus Fredericus, Uppsala

Information

Kortnr:
28470
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wetterberg, Andreas Ostro-Gothus
Thesium de initiis humanae naturae. Class. post.
Sect; 1. 1792.
Praeses: Neikter, Jacobus Fredericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort