Kort #27934

 . DiSE.
Baml.
T ö :: natrand., Nieolaus-Guatavus West-
mannua-Dal.
Schelin selecta in Esai. cap; 15-59. Pars 5. 1826.
Praeses: Knös, Guatam, Uppsala

Information

Kortnr:
27934
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

. DiSE.
Baml.
T ö :: natrand., Nieolaus-Guatavus West-
mannua-Dal.
Schelin selecta in Esai. cap; 15-59. Pars 5. 1826.
Praeses: Knös, Guatam, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort