Kort #28582

 Diss.
saml.
Wijkman, Casparus Casp. Fjerdhundrensie
Hypotyposis dissertationis, Libertatem Dei Sapienti-
ae Ejus congruam sistens. 1777.
Praeses: Wijkman, Andreas Caspari, Uppsala
_

Information

Kortnr:
28582
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wijkman, Casparus Casp. Fjerdhundrensie
Hypotyposis dissertationis, Libertatem Dei Sapienti-
ae Ejus congruam sistens. 1777.
Praeses: Wijkman, Andreas Caspari, Uppsala
_

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort