Kort #28448

 Diss.
_ saml.
Westman, Petrus Oatro-Gothus
In historiam poeseos Sueoanae hypomnemata. Pars 3.
* 1817.
Praeses: Sondén, Petrus Adolphus, Uppsala

Information

Kortnr:
28448
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
_ saml.
Westman, Petrus Oatro-Gothus
In historiam poeseos Sueoanae hypomnemata. Pars 3.
* 1817.
Praeses: Sondén, Petrus Adolphus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort