Kort #28794

 Diss.

! saml-

* Yckenberg , Sveno Ostro-Gothus
Diversa radiorum luminarium refrangibilitate. Pars 2.
1778
Praeses: Wimermark, Sveno, Uppsala

Information

Kortnr:
28794
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.

! saml-

* Yckenberg , Sveno Ostro-Gothus
Diversa radiorum luminarium refrangibilitate. Pars 2.
1778
Praeses: Wimermark, Sveno, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort