Kort #28422

 Diss.
saml.
Westhius , Samuel J. Sudermannus
Disp. conversationis hominum utilitatem simul atque
necessitatem exhibens. 1669
Praeses: Ljungh, Petrus Erici, Uppsala

Information

Kortnr:
28422
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Westhius , Samuel J. Sudermannus
Disp. conversationis hominum utilitatem simul atque
necessitatem exhibens. 1669
Praeses: Ljungh, Petrus Erici, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort