Kort #28222

 ; Diss.

? saml-

W & 1 1 W i k, Nicolaus Dalekarlus

ï Friderico Sapiente, Saxoniae electore, de reformatiez
% one Lutheri immortaliter merito. Pars 1-2. 1761.

i Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

1

%

%

Information

Kortnr:
28222
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

; Diss.

? saml-

W & 1 1 W i k, Nicolaus Dalekarlus

ï Friderico Sapiente, Saxoniae electore, de reformatiez
% one Lutheri immortaliter merito. Pars 1-2. 1761.

i Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

1

%

%

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort