Kort #28399

 Diss.
saml.
* Westerdahl, Franciscus Oatro-Gothus
Diss. hypothesin historicam de caussis Gothicarum
in Rom. Imperium expeditionum, breviter sistens.
1761.
Praeses: Georgii, Carolus Fred. Uppsala

Information

Kortnr:
28399
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
* Westerdahl, Franciscus Oatro-Gothus
Diss. hypothesin historicam de caussis Gothicarum
in Rom. Imperium expeditionum, breviter sistens.
1761.
Praeses: Georgii, Carolus Fred. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort