Kort #27687

 Diss.
saml.
Thorssén, Lechard Westro-Gothus
Officio judicis circa processum dirigendum. [Pars 1]
1784.
Praeses: Hernbergh, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
27687
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Thorssén, Lechard Westro-Gothus
Officio judicis circa processum dirigendum. [Pars 1]
1784.
Praeses: Hernbergh, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort