Kort #28510

 Diss.
. sam]. .
Victorin, Andreas J. Westro-Gothus
Felicitas reipublicae ex academia. 1740.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28510
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
. sam]. .
Victorin, Andreas J. Westro-Gothus
Felicitas reipublicae ex academia. 1740.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort