Kort #29183

 Diss.
saml.
Hanngren , Ericus Gustavus Westmannus
F gentilium. 1781
3
1 Praeses: Boudrie, Gustavus Ant. Uppsala

Information

Kortnr:
29183
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Hanngren , Ericus Gustavus Westmannus
F gentilium. 1781
3
1 Praeses: Boudrie, Gustavus Ant. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort