Kort #29149

 Diss.
saml .
Frondinus , Ericus Uplandus
1 [Pro stipendiariis Regiis] Exercitationum Academica-
' rum 1670
i Praeses: Arrhenius, Claudius, Uppsala

Information

Kortnr:
29149
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml .
Frondinus , Ericus Uplandus
1 [Pro stipendiariis Regiis] Exercitationum Academica-
' rum 1670
i Praeses: Arrhenius, Claudius, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort