Kort #28662

 _ Diss.
saml.
Winbom, Jonas Arvid Uplanåua
De reoentioribus numia Arabicis Reg. Academiae Upsal
Para 1. 1815.
Praeses: Fant, Ericus Mich. Uppsala

Information

Kortnr:
28662
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

_ Diss.
saml.
Winbom, Jonas Arvid Uplanåua
De reoentioribus numia Arabicis Reg. Academiae Upsal
Para 1. 1815.
Praeses: Fant, Ericus Mich. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort