Kort #28329

 ! Diss.
' saml.
' Wennerdahl , Wilhelmus Andreas Ostro—
Gothus
Wikia Ostro-Gothica. 1753
Praeses: Asp, Matthias, Uppsala
1

Information

Kortnr:
28329
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

! Diss.
' saml.
' Wennerdahl , Wilhelmus Andreas Ostro—
Gothus
Wikia Ostro-Gothica. 1753
Praeses: Asp, Matthias, Uppsala
1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort