Kort #28256

 Diss.
saml.
Vasell, Carolus Magnus Jemtius
De jure parentum in matrimonia liberorum. 1756.
1 Praeses: Solander, Daniel D. Uppsala

Information

Kortnr:
28256
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Vasell, Carolus Magnus Jemtius
De jure parentum in matrimonia liberorum. 1756.
1 Praeses: Solander, Daniel D. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort