Kort #28840

 Diss.
saml.
Z e "bterling, Fetma Ostro-Gothus
Disquis. ulteriores de collisione ocrpoamm elastica-
rum. [Pars 2]: 1796.
Praesesy, Holmquist; Danielth'. ngsala

Information

Kortnr:
28840
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Z e "bterling, Fetma Ostro-Gothus
Disquis. ulteriores de collisione ocrpoamm elastica-
rum. [Pars 2]: 1796.
Praesesy, Holmquist; Danielth'. ngsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort