Kort #28175

 DiSS.
saml.
Wallil1, Johannes Gothoburgensis
Ideam Ecclesiae ex Oratione Dominica concipiendam»
indicans diss. academica. Pars 3. 1838.
?
Praeses: Runsten, Jonas Bernhardus, Uppsala

Information

Kortnr:
28175
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSS.
saml.
Wallil1, Johannes Gothoburgensis
Ideam Ecclesiae ex Oratione Dominica concipiendam»
indicans diss. academica. Pars 3. 1838.
?
Praeses: Runsten, Jonas Bernhardus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort