Kort #27597

 Diss.
saml.
Tenggreen, Petrus Westmannus
Terra salina sterili. 1764.
Praeses: Wallerius, Johan Gotschalk, Uppsala

Information

Kortnr:
27597
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Tenggreen, Petrus Westmannus
Terra salina sterili. 1764.
Praeses: Wallerius, Johan Gotschalk, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort