Kort #27656

 Diss.
SMI.
T 11 eorell, Johannes Petrus Wastro-Gothus
Historia historiae. Pars 1. 1812.
Praeses: Fant, Ericus Mioh. Uppsala

Information

Kortnr:
27656
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
SMI.
T 11 eorell, Johannes Petrus Wastro-Gothus
Historia historiae. Pars 1. 1812.
Praeses: Fant, Ericus Mioh. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort