Kort #29282

 DiSSo
saml.
R i 2 € n, Petrvs Angermannus
De voce Esech. cap. 9. vers. 4. 1770.
Praeses; Hesselgren, Ericus, Uppsala

Information

Kortnr:
29282
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSSo
saml.
R i 2 € n, Petrvs Angermannus
De voce Esech. cap. 9. vers. 4. 1770.
Praeses; Hesselgren, Ericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort