Kort #28102

 DiSS .
saml-
W & 1 b o m, Ericus M. Ostro—Gothus
De ratione lingvam Latinam pueris tradendi. 1739.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28102
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSS .
saml-
W & 1 b o m, Ericus M. Ostro—Gothus
De ratione lingvam Latinam pueris tradendi. 1739.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort