Kort #28900

 Diss.
saml.
, Ä k e :: blom, Carolus Magnus Bothniensis
= Ad historiam variolarum vaccinarum in Suecia. addita-
* mentå. 1827.
Praeses: Zetterström, Carolus, Uppsala

Information

Kortnr:
28900
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
, Ä k e :: blom, Carolus Magnus Bothniensis
= Ad historiam variolarum vaccinarum in Suecia. addita-
* mentå. 1827.
Praeses: Zetterström, Carolus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort