Kort #28327

 DiSS .
saml-
Wennerblad , Pehr Johan Westro-Gothus
Bidrag till svenska skaldekonstens historia. Pars 11.
1845
Praeses: Atterbom, Pehr Daniel Amadeus, Uppsala

Information

Kortnr:
28327
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSS .
saml-
Wennerblad , Pehr Johan Westro-Gothus
Bidrag till svenska skaldekonstens historia. Pars 11.
1845
Praeses: Atterbom, Pehr Daniel Amadeus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort