Kort #28738

 . Diss.
saml.
Wreth 0 1 m, Carl Josua Norrlanåus
Om möjligheten att, enligt vegetabiliernes naturliga
analogier, & priori bestämma deras egenskaper och
verkningar på menskliga organismen. Del 2. 1854.
Praeses: Wahlenberg, Georg, Uppsala

Information

Kortnr:
28738
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

. Diss.
saml.
Wreth 0 1 m, Carl Josua Norrlanåus
Om möjligheten att, enligt vegetabiliernes naturliga
analogier, & priori bestämma deras egenskaper och
verkningar på menskliga organismen. Del 2. 1854.
Praeses: Wahlenberg, Georg, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort