Kort #28913

 Diss.
saml.
Äkerman, Gustavus Jacobus Gothlanåus
In casum morbi paralytici meditationes. 1829.
i
Praesesb Åkerman, Jacobus, Uppsala

Information

Kortnr:
28913
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Äkerman, Gustavus Jacobus Gothlanåus
In casum morbi paralytici meditationes. 1829.
i
Praesesb Åkerman, Jacobus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort