Kort #27789

 Diss.
saml.
T 0 r é n, Knut Stockholmiensis
Betraktelser öfver allmän elementarbildning med sär—
skilt afseende på svenska förhållanden. 1851.
% Praeses: Wingqvist, Olaus, Uppsala
Ä

Information

Kortnr:
27789
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
T 0 r é n, Knut Stockholmiensis
Betraktelser öfver allmän elementarbildning med sär—
skilt afseende på svenska förhållanden. 1851.
% Praeses: Wingqvist, Olaus, Uppsala
Ä

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort