Kort #27698

 Diss.
saml.
Thunius, Ericus Sudermannus -
De moneta aerea, in Sïecia, rotunda. [Pars 1.] 1725.
Praeses: Hermansson, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
27698
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Thunius, Ericus Sudermannus -
De moneta aerea, in Sïecia, rotunda. [Pars 1.] 1725.
Praeses: Hermansson, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort