Kort #29136

 Diss.
saml.
Elfwius , Johannes Joh. d.y. Dalekarlus
hoceest Theoduli monachi sive Thomae magistri lauda-
, tio Gæegorii theologi. [Pars 132]. 1692
Praeses: Norrman, Laurentius, Uppsala

Information

Kortnr:
29136
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Elfwius , Johannes Joh. d.y. Dalekarlus
hoceest Theoduli monachi sive Thomae magistri lauda-
, tio Gæegorii theologi. [Pars 132]. 1692
Praeses: Norrman, Laurentius, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort