Kort #28039

 Diss.
saml.
W & dsherg , Andr. Magn. Ostro-Gothus
Cholelithis per abscessum ruptum egredientibus, casus
et experimenta. 1788
, Praeses: Acrell, Johan Gust. Uppsala

Information

Kortnr:
28039
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W & dsherg , Andr. Magn. Ostro-Gothus
Cholelithis per abscessum ruptum egredientibus, casus
et experimenta. 1788
, Praeses: Acrell, Johan Gust. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort