Kort #29232

 _ Diss.
saml.
Malmström, Petrus Westmannus _
Loca Exod. cap. 25. vers. 7. Rom. cap. 4. vers. 5.
& suapicione vindicata.
1783.
? Praeses: Svedelius, Petrus d.ä. Uppsala
1
1
1
l
i

Information

Kortnr:
29232
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

_ Diss.
saml.
Malmström, Petrus Westmannus _
Loca Exod. cap. 25. vers. 7. Rom. cap. 4. vers. 5.
& suapicione vindicata.
1783.
? Praeses: Svedelius, Petrus d.ä. Uppsala
1
1
1
l
i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort